GOKSiR Lipusz

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu 

 

Adres: ul. Młyńska 12
83-424 Lipusz
Tel. (058) 687-45-77

 

Dyrektor: Hubert Grzenia

 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu jest samorządową instytucją kultury, która podejmuje działania dla zaspokajania społecznych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, sportu, turystyki, rekreacji, edukacji i zadań zleconych doraźnie przez organy Gminy oraz administruje gminnymi obiektami i urządzeniami kultury, sportu i rekreacji. Jedną z bardziej znaczących imprez organizowanych przez GOKSiR są Dni Lipusza, a w ramach nich Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych. GOKSiR poza tym, że jest instytucją będącą lokalnym centrum kulturalnym, rekreacyjnym, edukacyjnym i turystycznym, stanowi również świetlicę oraz miejsce aktywizacji i integracji społeczności lokalnej. Spotyka się tutaj wiele środowisk, które podejmują inicjatywy przyczyniające się do rozwoju społecznego gminy. W ciągu roku szkolnego w sali klubowej GOKSiR prowadzone są zajęcia edukacyjne: nauka języka angielskiego, nauka gry na instrumentach, szkółka karate, zajęcia aerobiku, szkółka szachowa oraz nauka tańca. GOKSiR organizuje liczne imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, ale również na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, takie jak Grand Prix Pomorza i Grand Prix Serca Kaszub w Skacie Sportowym, Grand Prix Lipusza i Powiatu w Szachach. Dzięki posiadanej przestronnej Sali widowiskowej organizowane są występy grup artystycznych: spektakle teatralne, przeglądy prozy i poezji oraz wystawy.


Aktualności

Kontakt

kontakt Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu

ul. Młyńska 12
83-424 Lipusz
Tel. (058) 687-45-77
e-mail:goksir@goksir.eu

Dyrektor:
Hubert Grzenia

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez