Informacja o projekcie Eko-piknik rodzinny

 

Informujemy, iż Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz  realizuje  Projekt „Eko- rodzinny piknik” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie pikniku ekologicznego dla lokalnej społeczności z obszaru LSR w tym również dla osób defaworyzownych zagrozonych wykluczeniem społecznym wskazanych w LSR- osoby starsze +60, dzieci i młodzież ucząca się.

Eko-rodzinny pikinik zaplanowano w dniu 27.05.2019 r. na stadionie sportowym.
W trakcie imprezy ze względu na jej długość przygotowany zostanie poczęstunek. Zostanie przeprowadzona akcja Eko torba za makulaturę-każdy uczestnik, który przyniesie 5kg makulatury otrzyma eko torbę na zakupy. Oprócz tego przeprowadzone zostaną warsztaty, zabawy i konkursy ekologiczne.Wartość projektu:             13 530,00
Wartość dofinansowania:  12 100,00

 

 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt” Eko-piknik rodzinny” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 


Aktualności

Kontakt

kontakt Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu

ul. Młyńska 12
83-424 Lipusz
Tel. (058) 687-45-77
e-mail:goksir@goksir.eu

Dyrektor:
Hubert Grzenia

Kalendarz imprez

Kalendarz imprez